Čeští kryptoměnoví podnikatelé spojují síly na obranu svého oboru

Přestože si mnohé z nich vzájemně konkurují, potřeba ochrany společných zájmů podnítila firmy, podnikající v oblasti kryptoměn, k založení České kryptoměnové asociace (ČKMA). Pro většinu z nich je totiž velkým problémem něco, co je pro firmy z jiných oborů samozřejmostí: mít bankovní účet.

Podnikatele v oblasti kryptoměn již řadu let trápí mimořádně problematická dostupnost bankovních služeb. V bankách se totiž setkávají s předpojatostí a nevolí, ačkoliv je jejich podnikání zcela legální a jsou navíc povinni splňovat náročné požadavky zákona proti praní špinavých peněz na obdobné úrovni, jako samotné banky. Přesto jim však tuzemské banky systematicky odpírají přístup k základním bankovním službám. 

Bez bankovního účtu dnes není možné podnikat téměř v žádném oboru, tím méně pak v digitálním prostoru. Prostřednictvím České kryptoměnové asociace chceme odstranit či aspoň zmírnit předsudky a překážky ve vzájemné spolupráci s bankami a udělat vše pro to, aby byl stávající závadný stav odstraněn,” uvedl Adam Chvaja, předseda ČKMA.

Kryptoměnoví podnikatelé čekají před ČNB na otevření běžných účtů

foto: kryptoměnoví podnikatelé čekají před ČNB na "otevření běžných účtů"

Krom ochrany společných zájmů je posláním ČKMA nastavovat standardy podnikání tak, aby se obor zbavil neoprávněné nálepky nástroje pro šedou ekonomiku. Zakládající členové jsou přesvědčeni, že kryptoměny jsou jednou z nejzásadnějších inovací tohoto století s obrovským ekonomickým a společenským potenciálem. ČR dnes patří k absolutní světové technologické špičce na tomto poli. Byla by nesmírná škoda tento potenciál nevyužít, nebo ho dokonce zadusit, což dnes - mimo jiné právě i kvůli přístupu finančního sektoru - hrozí. ČKMA chce proto aktivně vystupovat i jako partner státní správy při tvorbě příslušného legislativního a regulatorního rámce. 

Asociace vydala vlastní Etický kodex a Standardy jednání na trhu, k jejichž plnění se členové hlásí a zavazují. Členové rovněž procházejí Certifikačním programem, který detailně prověřuje, zda splňují vysoké nároky na kvalitu ve všech klíčových oblastech svých činností.

Zakládajícími členy jsou společnosti Alteras (virtualproperty.cz), Bitcomp (bitcomat.com), Confirmo (coinmate.io), General Bytes Services, Lomeka (ccshop.cz) a Simple Coin (simplecoin.cz). 

Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách asociace www.ckma.cz