Podmínky členství v ČKMA

Rozlišujeme tři stupně angažovanosti v ČKMA:

 1. Příznivec
 2. Řadový člen
 3. Certifikovaný člen

ČKMA se aktivně účastní krypto konferencí

1. Příznivec

Ať již jste fanoušek blockchainu či kryptoměn, krypto-evangelista, hodler, trader, nebo vás “jen” zajímají technologické inovace a máte rádi svobodu, staňte se naším příznivcem a:

 • podpoříte prosazování hodnot, na kterých jsou kryptoměny postaveny: svoboda, otevřenost, víra v člověka a v technologie. Tyto hodnoty budeme za vás prosazovat ve vztahu ke státu a centrálním institucím, budeme je propagovat v podnikatelském světě a budeme je šířit mezi veřejnost
 • budete pravidelně dostávat informace z oblastí, kterým se ČKMA věnuje, tj. zejména:

  • aktuální i chystaná legislativa z oblasti kryptoměn v ČR, EU i ve světě
  • vyjádření Asociace k aktuálním tématům z oblasti kryptoměn (např. tiskové zprávy, texty pro média apod.)
  • vzdělávací a osvětové texty (články z blogu apod.)

Příznivectví je možné za libovolný roční příspěvek na činnost Asociace. Výše příspěvku je dobrovolná (minimální výše 200,- Kč) a platí na daný kalendářní rok. Platit lze jak v Kč, tak v kryptoměnách (BTC, LTC, lightning BTC).

2. Řadový člen

Firmy či profesionálové v oboru kryptoměn, kteří se stanou řadovými členy ČKMA, budou mít vše co příznivci, plus navíc:

 • zveřejnění profilu své firmy v seznamu členů ČKMA
 • informace o činnosti ČKMA "z první ruky", vč. možnosti zúčastnit se společných schůzek členů, kde každý může promluvit, představit svůj názor a ovlivnit tak činnost Asociace
 • možnost účastnit se legislativního procesu (českého i evropského) prostřednictvím připomínkování zákonů: ČKMA agreguje názory/připomínky všech řadových i certifikovaných členů a předává je dále prostřednictvím formálního připomínkového místa Hospodářské komory

Řadové členství je podmíněno zaplacením měsíčního členského poplatku 2 600,- Kč (platit lze jak v Kč, tak v kryptoměnách - BTC, LTC, lightning BTC) a splňováním hodnot popsaných v Etickém kodexu asociaceStandardech jednání na kryptoměnovém trhu

3. Certifikovaný člen

Jde o nejvyšší stupeň členství, který umožňuje vše co řadový člen, plus navíc:

 • možnost podílet se na průběžném rozhodování Asociace v rámci všech probíhajících činností (účast a hlasovací právo na pracovních schůzkách)
 • hlasovací právo na valných hromadách
 • přístup k dokumentům Asociace (zápisy z pracovních schůzek, pracovní texty, zápisy ze schůzek a korespondence s partnery či úřady, návrhy tiskových výstupů apod.)
 • možnost připojit se ke sdílenému informačnímu systému výměny AML informací
 • možnost osobní účasti na schůzkách s partnery ať již z veřejné sféry, z bankovního sektoru nebo s jinými partnerskými organizacemi
 • možnost použít logo ČKMA v on-line i off-line prezentacích

Členství je podmíněno úspěšným absolutoriem Certifikačního programu a složením měsíčního členského poplatku ve výši dle velikosti firmy. Výše členského příspěvku je určena takto:

 • malá firma (do obratu 20mil./rok): 5 300,- Kč / měsíc
 • střední firma (do obratu 200mil./rok): 10 600,- Kč / měsíc
 • velká firma (do obratu 2mld./rok): 21 300,- Kč / měsíc
 • super velká firma (nad 2mld./rok): 42 700,- Kč / měsíc

Platit lze jak v Kč, tak v kryptoměnách (BTC, LTC, lightning BTC), a to na měsíc, kvartál, či rok dopředu.

Obecné podmínky

Členské příspěvky řadových a certifikovaných členů je možné platit měsíčně, kvartálně nebo ročně (dopředu), příznivci platí příspěvek roční.

Členství i příznivectví v Asociaci vzniká dnem, kdy byl zaplacen první poplatek (u certifikovaných členů musí být zároveň udělena certifikace), a zaniká dnem, kdy byla doručena výpověď, případně kdy byl člen/příznivec vyloučen, a nebo když ve třech po sobě jdoucích měsících nemá zaplaceny příspěvky na následující období.

ČKMA si vyhrazuje právo odmítnout žádost o členství či příznivectví bez udání důvodu, zejména z důvodu ochrany jména.

ČKMA může členský poplatek snížit či zcela odpustit například v případě zvláštních zásluh či přínosů člena.