Spolupráce se státní správou

Jsme ti, kterým není lhostejné, jaké podnikatelské prostředí v oboru kryptoměn v naší zemi panuje a kam se ubírá.

Aktivní účast na zákonodárném procesu

Aktivně se podílíme na tvorbě legislativního a regulatorního rámce pro podnikání v oblasti kryptoměn.

Lobbujeme za narovnání podmínek pro krypto podnikatele i uživatele v ČR, prostřednictvím šíření povědomí o této problematice mezi politiky a decision-makery české politické scény. Zorganizovali jsme velkou Konferenci v Senátu ČR a aktivně prosazujeme úpravy zákonů v rámci Sněmovny i v širších politických kruzích.

Připomínkovali jsme novelu zákona proti praní špinavých peněz, která měla za cíl implementovat tzv. "Směrnici č. 5" Evropské unie (AMLD5), zpřísňující pravidla pro činnost mj. v oboru kryptoměn. Aktivně se podílíme i na připomínkování obdobných a ještě mnohem rozsáhlejších a přísnějších evropských regulatorních balíků MiCA a AMLD6, kde prosazujeme ideje zachování co největší svobody a autonomie při podnikání v oblasti kryptoměn, i při jejich používání.

Jsme v kontaktu se zákonodárci jak na české, tak na evropské úrovni, účastníme se odborných debat na půdě Finančně analytického úřadu, České národní banky, Hospodářské komory, České bankovní asociace a dalších institucí, spolu s nimiž utváříme budoucí podobu kryptoměnového prostoru v ČR a v Evropě.

Boj s kybernetickou kriminalitou

Společnosti podnikající v oblasti kryptoměn jsou mimo jiné povinnými osobami dle zákona č. 253/2008 Sb. (tzv. AML zákon - proti praní špinavých peněz). Naši členové nejenže splňují všechny požadavky, které na ně (nejen tento) zákon klade, ale - v souladu s cílem kultivace podnikatelského prostředí - jdou často i nad jeho rámec, vedeni cílem co nejvíce eliminovat nezákonné aktivity, ke kterým jsou kryptoměny občas používány. Stručně řečeno: naši členové dělají vše pro to, aby přes ně nebylo možné "prát špinavé peníze" či provádět jakékoli jiné nezákonné aktivity. K tomu mají k dispozici širokou škálu nástrojů, postupů a vysoce efektivních technik odhalování.

Členové ČKMA jsou zapojeni do spolupráce s řadou orgánů státní správy. Za všechny jmenujme například:

  • FAÚ MF (Finančně analytický útvar Ministerstva financí) - komplexní dlouhodobá spolupráce při odhalování kybernetické trestné činnosti a zdokonalování postupů našich členů v oblasti AML/KYC
  • Generální ředitelství cel - spolupráce při odhalování trestných činů souvisejících s drogovou problematikou
  • Policie ČR - intenzivní spolupráce při odhalování internetové trestné činnosti

ČKMA - spolupráce se státní správou