Spolupráce se státní správou

Jsme ti, kterým není lhostejné, jaké podnikatelské prostředí v oboru kryptoměn v naší zemi panuje a kam se ubírá.

Boj s kybernetickou kriminalitou

Společnosti podnikající v oblasti kryptoměn jsou mimo jiné povinnými osobami dle zákona č. 253/2008 Sb. (tzv. AML zákon - proti praní špinavých peněz). Naši členové nejenže splňují všechny požadavky, které na ně (nejen tento) zákon klade, ale - v souladu s cílem kultivace podnikatelského prostředí - jdou často i nad jeho rámec, vedeni cílem co nejvíce eliminovat nezákonné aktivity, ke kterým jsou kryptoměny občas používány. Stručně řečeno: naši členové dělají vše pro to, aby přes ně nebylo možné "prát špinavé peníze" či provádět jakékoli jiné nezákonné aktivity. K tomu mají k dispozici širokou škálu nástrojů, postupů a vysoce efektivních technik odhalování.

Členové ČKMA jsou zapojeni do spolupráce s řadou orgánů státní správy. Za všechny jmenujme například:

  • FAÚ MF (Finančně analytický útvar Ministerstva financí) - komplexní dlouhodobá spolupráce při odhalování kybernetické trestné činnosti a zdokonalování postupů našich členů v oblasti AML/KYC
  • Generální ředitelství cel - spolupráce při odhalování trestných činů souvisejících s drogovou problematikou
  • Policie ČR - intenzivní spolupráce při odhalování internetové trestné činnosti

Aktivní účast na zákonodárném procesu

Aktivně se podílíme na tvorbě legislativního a regulatorního rámce pro podnikání v oblasti kryptoměn.

V průběhu let 2018-2019 jsme připomínkovali připravovanou novelu zákona proti praní špinavých peněz, která měla za cíl implementovat tzv. "Směrnici č. 5" Evropské unie, zpřísňující pravidla pro činnost mj. v oboru kryptoměn.

Jsme v kontaktu s poslanci a jinými politickými činiteli, se kterými průběžně řešíme problémy spojené s nedostatečným ukotvením kryptoměn a činností na ně navázaných v české legislativě. V rámci tohoto procesu navrhujeme a prosazujeme zákonné úpravy, které situaci na kryptoměnovém trhu posunují vpřed.