Předsednictvo ČKMA

Předseda
František Vinopal, LLB, MS

frantisek@ckma.cz

Výkonný ředitel
Ing. Adam Chvaja

adam@ckma.cz

Člen předsednictva
Mgr. Pavel Niedoba

pavel@ckma.cz

Timeline

 1. 2023

  Velká konference v Senátu a start PR aktivit

  V roce 2023 se ČKMA začala více zviditelňovat na kryptoměnových konferencích, i v masovějších médiích, a začala tak efektivněji propagovat širší povědomí o problémech kryptoměnového sektoru v ČR.

  Poslední banka v ČR vypověděla účty většině krypto firem - ČKMA následně svým členům zprostředkovala zajištění bankovních účtů u nebankovních společností.

  Prostřednictvím partnerských subjektů se podařilo nastartovat spolupráci s decision-makery české politické scény, rozšířit povědomí o krypto problematice mezi politiky (zejména prostřednictvím Konference v Senátu), a nastartovat proces úpravy zákonů ČR, s cílem narovnat nerovné podmínky pro podnikatele i uživatele kryptoměn v ČR.

 2. 2022

  Otevření se veřejnosti, studie a start lobbingových aktivit

  Asociace přijala řadu nových členů a umožnila podporu i nefiremním příznivcům kryptoměn v ČR, čímž se zcela otevřela veřejnosti.

  ČKMA spolupracovala s VŠE na vzniku velké ekonomické studie o kryptoměnovém sektoru a jeho potenciálu v ČR.

  Začaly první kroky k aktivnější účasti v zákonodárném procesu v ČR, za účelem zlepšení práv krypto firem a jejich ochrany proti diskriminaci (zejm. ze strany bank).

 3. 2021

  Připomínkování legislativy

  Rok 2021 byl nabit činností, kdy probíhala další intenzivní snaha o spolupráci s bankovním sektorem (neúspěšná), následovaná dvěma formálními stížnostmi na banky k Antimonopolnímu úřadu.

  Spolek se prostřednictvím Ministerstva financí zapojil do připomínkování chystaných regulačních opatření EU zvaných MiCA a AMLD6.

  Byla rovněž spuštěna první verze platformy pro automatizovanou výměnu informací v oblasti AML mezi certifikovanými členy ČKMA.

  ČKMA navázala spolupráci s obdobnými spolky v zahraničí, zejm. na Slovensku.

 4. 2020

  Vznik ČKMA

  ČKMA vznikla jako samostatný subjekt v dubnu 2020 poté, co již několik let před tím fungovala coby samostatná "Krypto" platforma v rámci České fintech asociace, ze které se tím vyčlenila a osamostatnila.

  Hned v prvním roce své činnosti vytvořila ČKMA Certifikační program kryptoměnových firem pro ustanovení kvalitativního standardu, kterého její členové dosahují. Zahájila rovněž formální komunikaci s bankovním sektorem, a to jak prostřednictvím ČNB, ČBA, či MF, tak přímou komunikací se všemi bankami v ČR. Bankovní sektor komunikaci neopětoval.