Česká
kryptoměnová
asociace

Jak se stát členem

Česká kryptoměnová asociace je sdružením příznivců kryptoměn a podnikatelů v kryptoměnovém oboru. Prosazujeme hodnoty, na kterých je postaven svět kryptoměn: svoboda, otevřenost, víra v člověka a v technologie - a to jak ve vztahu ke státu a centrálním institucím, tak v podnikatelském světě či na veřejnosti.

Sdružujeme firmy i jednotlivce, kterým není lhostejné, jakým způsobem je obor kryptoměn vnímán veřejností, orgány státní správy, či zástupci jiných oborů. Kterým záleží na tom, jaké podnikatelské, legislativní a regulatorní prostředí je v České republice v oboru kryptoměn nastaveno. A kteří chtějí šířit dobré jméno kryptoměn a povědomí o tom, že obor kryptoměn již dospěl a kvalitou poskytovaných služeb již předčí leckteré obory tradiční ekonomiky.

Česká kryptoměnová asociace - předseda František Vinopal

za rozvoj krypto sektoru v čr

ČKMA lobbuje za krypto v Senátu ČR

Kryptoměnová konference v Senátu ČR

Dne 26. dubna 2023 uspořádala Česká kryptoměnová asociace klíčovou konferenci v Senátu České republiky s cílem otevřít na české politické scéně debatu o stavu krypto průmyslu v ČR a upozornit na fakt, že z pozice kryptoměnového giganta, kolébky mnoha velkých kryptoměnových inovací, by se ČR snadno mohla stát outsiderem. 

Nosným tématem byla snaha upozornit na nerovné podmínky podnikatelů v oboru krytoměn a zahájit včasný zásah, než klíčové firmy, které mají vůdči roli v kryptoměnovém sektoru i v celosvětovém měřítku, a jsou i významnými hráči z hlediska daňových odvodů, odejdou kvůli nekvalitní legaslativě do zahraničí.

Více zde

aktuálně z čkma

studie o krypto průmyslu čr

Kryptoměny by mohly státu vynést desítky miliard

11.4.2023 ČKMA vydává ekonomickou studii o stavu a potenciálu krypto průmyslu v ČR. Autory studie jsou ekonomové Lukáš Kovanda, Jan Šincl a kolektiv VŠE.  "Česká republika má obrovský inovační potenciál v odvětví, které spoluzakládala a formovala. Je to ale i otázka ekonomická, jelikož jde o rostoucí odvětví se sílícím dopadem na veřejné finance.  ... je otázkou času, než toto téma výrazněji promluví do voleb."

řekli o čkma

Krypto je džungle. Někdo to tak má rád - pro ostatní je tu ČKMA.

Dominik Stroukal |ekonom, člen NERV

Ve světě krypta je Česká republika globální velmocí. Udává směr, inovuje a aktivně formuje budoucnost. Nyní se však nachází na křižovatce, kde může své postavení buď upevnit, nebo ztratit. Úkolem ČKMA je vyrovnat se krypto průmyslu a vytvořit pro něj v České republice prostředí, které je z nejlepších světě a odpovídá jeho ambicím a potenciálu.

Alex Pilař |top manažer, krypto evangelista

ČKMA hraje nezastupitelnou roli v osvětě veřejnosti, médií, ale i politické reprezentace, čímž celé kryptoměnové scéně výrazně napomáhá etablovat se a rozvíjet tak svůj inovativní potenciál, důležitý pro celý další rozkvět české ekonomiky. S ČKMA vždy rád spolupracuji.

Lukáš Kovanda |ekonom, člen NERV

Kryptoměny už mají své místo v dějinách ČR jisté. ČKMA bojuje za to, aby měly v ČR i budoucnost

Radim Kozub |Advokát a spoluzakladatel Blockchain Legal