Ochrana společných zájmů

Podnikatelé v oboru kryptoměn se ve své činnosti setkávají s mimořádnými překážkami, v jiných oborech neznámými. Za všechny jmenujme například problematiku obtížného - až nemožného - přístupu kryptoměnových společností k běžným bankovním službám. Věc v jiných oborech vskutku nevídaná.

Cílem České kryptoměnové asociace je sdružovat kryptoměnové společnosti mimo jiné za účelem obhajoby jejich společných zájmů a koordinovaného jednání jménem členů s protějšky jako jsou nejrůznější orgány státní správy, oborové organizace (např. ČBA, ČNB) a další subjekty, tak, aby bylo dosaženo společných cílů a aby byly obhájeny společné zájmy členů.

Nedostupnost bankovních služeb

Většina podnikatelů v oboru kryptoměn se dříve či později setká s problémem, kdy jim bankovní instituce nejsou ochotny otevírat běžné účty, či jim nějakým jiným způsobem odpírají přístup k bankovním službám, a to bez možnosti "odvolání" či bez ochoty jednat o jakýchkoli podmínkách.

Uvedené praktiky nemají charakter nahodilých incidentů, ale jsou v zásadě "plošné", týkají se celého oboru kryptoměnových podnikatelů. 

ČKMA se v této věci stala významným hlasem, který začal na problém upozorňovat, a zároveň podniká celou řadu kroků, které můžou vést k odstranění nevyhovujícího stavu a narovnání podmínek pro podnikání v oboru kryptoměn tak, aby byly srovnatelné s jinými obory ekonomické činnosti a aby nedocházelo k neférovým diskriminačním praktikám.

Zástupci ČKMA upozorňují ČNB na problém s běžnými účty krypto firem
Zástupci ČKMA "demonstrují" před ČNB kvůli problému s běžnými účty krypto firem