ČKMA se vyhrazuje proti chystané evropské regulaci kryptoměnového trhu

Česká kryptoměnová asociace upozorňuje, že chystaná celoevropská regulace kryptoměnového sektoru, známá pod zkratkou MiCA, přináší významné změny pro fungování kryptoměnových společností v EU. Za stávající podoby by přijetí nařízení MiCA znamenalo faktickou likvidaci subjektů působících na kryptoměnovém trhu v ČR, protože navrhovaná pravidla jsou v rozporu se zavedenou tržní praxí.

Navrhovaná regulace je neproporční - nijak nerozlišuje mezi typy účastníků kryptoměnového trhu např. z hlediska jejich případné rizikovosti či velikosti. Současně znění předkládaného textu zavádí další byrokratickou zátěž a nové kapitálové povinnosti, které budou muset kryptopodnikatelé plnit.

Regulace kryptoměnového trhu (MiCA)

ČKMA považuje takto nastavenou regulaci za naprosto nepřiměřenou. MiCA ve svém úvodu deklaruje, že jejím cílem je zvyšování konkurenceschopnosti a podpora inovací, bohužel samotné znění navrhované regulace přináší pravý opak. Zavedení MiCA v navrhované podobě by znamenalo omezení soutěže na kryptoměnovém trhu a s tím související snížení inovativního potenciálu tohoto odvětví ekonomiky.


ČKMA proto připravila úvodní sadu připomínek k nařízení MiCA, které předala zástupcům Ministerstva Financí ČR k projednání na evropské půdě. Naše stanoviska zároveň koordinujeme s řadou dalších oborových organizací v Evropě.