ČNB: Výzva zájemcům o získání povolení dle nařízení MiCA

Že by se nakonec ledy hnuly a ČR se také přihlásila o slovo?

V polovině tohoto roku byl odstartován mezi členskými státy EU závod o to, kdo se stane evropským kryptohubem. 20. 11. 2023 uveřejnila ČNB výzvu, která může být prvním krokem. Prosíme všechny zájemce o povolení dle MiCA, aby na tuto výzvu reagovali a vyplnili formulář zájemce umístěný na stránkách ČNB.
Ze shromážděných informací bude ČNB vycházet při organizaci a koordinaci svých aktivit směřujících k bezproblémovému uvedení nařízení MiCA do praxe. To zahrnuje mj. informování subjektů, které projeví zájem o získání povolení pro výkon činnosti dle nařízení MiCA, ohledně připravovaných edukačních aktivit ČNB v této oblasti.