Kryptoměnová konference v Senátu ČR

Dne 26. dubna 2023 uspořádala Česká kryptoměnová asociace klíčovou konferenci v Senátu České republiky s cílem otevřít na české politické scéně debatu o stavu krypto průmyslu v ČR a upozornit na fakt, že z pozice kryptoměnového giganta, kolébky mnoha velkých kryptoměnových inovací, by se ČR snadno mohla stát outsiderem. 

Nosným tématem byla snaha upozornit na nerovné podmínky podnikatelů v oboru krytoměn a zahájit včasný zásah, než klíčové firmy, které mají vůdči roli v kryptoměnovém sektoru i v celosvětovém měřítku, a jsou i významnými hráči z hlediska daňových odvodů, odejdou kvůli nekvalitní legaslativě do zahraničí.

Konference "EFEKTIVNÍ STÁT - PARTNER KRYPTOPRŮMYSLU", uspořádaná ve spolupráci s think-tankem E-stát Edvarda Kožušníka, tak otevřela důležitou diskuzi o regulaci a právním rámci krypto průmyslu v ČR.

Předseda Senátu ČR Jiří Oberfalzer zahajuje kryptoměnovou konferenci v Senátu
Předseda Senátu ČR Jiří Oberfalzer zahajuje kryptoměnovou konferenci v Senátu

Konference se konala v reprezentativních prostorách Valdštejnského paláce a záštitu nad ní převzali předseda Senátu Jiří Oberfalzer a místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček
Karel Havlíček, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR, podpořil snahy ČKMA o zrovnoprávnění kryptoměnového sektoru v ČR

 

Akce se zúčastnily desítky významných osobností jak z řad politiků, tak podnikatelů a ekonomů. Za všechny jmenujme například Karla Havlíčka, místopředsedu Poslanecké sněmovny, Františka Vinopala, předsedu ČKMA, Zdeňka Zajíčka, prezidenta Hospodářské komory ČR, ekonoma Dominika Stroukala, Jiřího Valentu, náměstka ministra financí, poslance Jiřího Havránka a Michala Zunu, dále Jana Procházku a Michala Vodrážku za ČNB, za kryptoměnové podnikatele jmenujme například Romana Valihracha, zakladatele burzy Coinmate či Štěpána Uherika, CFO SatoshiLabs, tvůrce kryptoměnové peněženky Trezor.

Cílem konference bylo především umožnit setkání představitelů státu působících na různých pozicích se zástupci úspěšných společností z krypto průmyslu a otevřít konstruktivní diskuzi o třech hlavních tématech, klíčových pro budoucnost kryptoměnového průmyslu v ČR:

  1. problém přístupu kryptoměnových firem k bankovním službám
  2. hrozbu přeregulace ze strany EU (způsob implementace MiCA v ČR) a 
  3. zdanění kryptoměn (zavedení tzv. časového testu, běžného u jiných forem investic).

Členové ČKMA a další zástupci kryptoměnového průmyslu ČR vysvětlovali politické reprezentaci, jakým problémům čelí některé společnosti při pokusu o získání bankovních služeb, a jak může tento stav znamenat udušení tohoto nadějného oboru a přesun klíčových firem do zahraničí.

Z řad odborníků přednesli své názory na možná řešení a možná úskalí ekonom a pedagog Dominik Stroukal a zástupci velkých českých společností, určujících tempo kryptoměnových inovací ve světovém měřítku, jako SatoshiLabs, Coinmate a další. Společným jmenovatelem projevů těchto řečníků bylo mimo jiné konstatování faktu potřeby jasných pravidel a rovných podmínek bez nároku na jakékoli dotace, podpory či úlevy.

Debata mezi legislativci a zástupci České kryptoměnové asociace

Na závěr konference se účastníci dohodli na pokračování debat o diskutovaných tématech prostřednictvím kulatých stolů a jednání výborů a podvýborů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s představiteli kryptoměnového průmyslu.

Projděte si shrnutí hlavních myšlenek, které na Koferenci zazněly, v naší galerii účastníků a jejich citátů, nebo si rovnou prohlédněte videozáznam celé konference