MiCA: Úvodní oborový seminář

Implementaci evropské regulace musíme zvládnout rychle 

V souvislosti s vnějším připomínkovým řízením, proběhl dne 31. října 2023, ve spolupráci s ČKMA, úvodní odborný seminář Ministerstva financí k nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA), kde místní kryptospolečnosti měly možnost komentovat připravovaný zákon. Po zpracování připomínek by nový zákon mohl být předložen vládě ještě do konce tohoto roku, přičemž první komplexní regulace kryptotrhu by mohla vstoupit v platnost v první polovině roku příštího. V současnosti ale zůstává velkým otazníkem, který orgán bude pověřen dohledem nad nově regulovanými subjekty. 

Podle pracovní verze návrhu zákona by Česká národní banka měla převzít agendu licenčních řízení. Avšak jednotliví členové České kryptoměnové asociace vyjadřují obavy, že centrální banka není vhodným orgánem pro kryptoprůmysl. Obávají se, že v případě dohledu ČNB by rychlost udělování licencí mohla vést jednotlivé žadatele k podání žádosti o licenci v jiné evropské zemi, což by souviselo i se změnou daňové rezidence a tím i snížení možných daňových příjmů do rozpočtu ČR. (Možnými scénáři vývoje kryptoprůmyslu v ČR a jejich dopadem na státní rozpočet se zabývá ekonomická studie, kterou si můžete stáhnout ZDE.)