Sankce vůči klientům z Ruska a Běloruska

Česká kryptoměnová asociace je odhodlána ostře bránit jakýmkoli pokusům o obcházení sankcí a dalších opatření, které jsou reakcí na invazi v Ukrajině.

ČKMA situaci ohledně sankčních opatření vůči Ruské federaci bedlivě sleduje. Kryptoměnové směnárny a burzy, které jsou členy naší asociace, považují fiatové i kryptoměnové transakce ruských či běloruských občanů a firem dlouhodobě za rizikové a prováděly tedy již v minulosti zvýšenou kontrolu těchto klientů a původu jejich prostředků. Počet těchto klientů je u našich členů zanedbatelný.

Nicméně vzhledem k aktuální situaci začali členové ČKMA navíc mimo výše uvedeného uplaťňovat vůči ruským a běloruským klientům ještě více zostřené postupy, prověřující nad rámec zákonných požadavků jak původ prostředků, tak účel každé transakce, s cílem, aby v žádném případě nemohlo docházet nejen k praní špinavých peněz, ale rovněž k jakékoli, byť nepřímé, podpoře financování válečných aktivit Ruské federace.