V ČR vznikla první kryptoměnová asociace

V České republice byla v březnu 2020 založena první oborová asociace pro podnikatele v oblasti kryptoměn. Hlavním cílem asociace pod názvem „Česká kryptoměnová asociace“, případně zkratkou „ČKMA“, je sdružovat a reprezentovat společné zájmy podnikatelů a uživatelů v této oblasti. 

Mezi další cíle asociace patří kultivace kryptoměnového prostředí pomocí nastavení „standardů“ a vydávání oborových certifikací, šíření povědomí o kryptoměnách a technologiích s nimi spojených, snaha o vytváření jejich dobrého celospolečenského obrazu, budování společné sdílené mentorské základny, pořádání akcí, soutěží a stáží, rozvíjení další spolupráce s podnikatelskou sférou, vytváření networkingových příležitostí a budovnání kryptoměnového ekosystému a poradenská a publikační činnost. 

Zakládajícími členy jsou: Alteras s.r.o. (virtualproperty.cz), Bitcomp s.r.o. (bitcomat.com), Confirmo s.r.o. (coinmate.io), GENERAL BYTES SERVICES s.r.o., Lomeka, s.r.o. (ccshop.cz) a Simple Coin s.r.o.(simplecoin.cz).