Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby spolek ČKMA, z.s., se sídlem Praha 5, Radlická 112/22, 150 00 Praha 5, IČO 09062831 (dále jen „správce“) zpracovávala mé osobní údaje sdělené jí za účelem registrace do služeb a projektů ČKMA v souladu s nařízením 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Za uvedeným účelem předávám prostřednictvím předepsaného formuláře jmenné a kontaktní údaje a souhlasím, že uvedený správce je oprávněn tyto mé osobní údaje sdělit jednotlivým členům ČKMA, jakož i osobám v orgánech ČKMA, to vše z důvodu spolupráce ve službách a projektech ČKMA. Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovávány po dobu mého členství v ČKMA nebo po dobu mé účasti v dalších službách a projektech v ČKMA a v období následujících 3 let, pokud do té doby svůj souhlas se zpracováním sobních údajů neodvolám.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy při zpracování osobních údajů, zejména:

  • Právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz
  • Právo vznést námitku proti zpracování
  • Právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
  • Právo tento souhlas kdykoliv odvolat,
  • Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako dozorovému orgánu

Potvrzuji, že jsem seznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji, zejména:

  • Osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty a pouze pro uvedený účel
  • Správce mé údaje ukládá do databáze, upravuje je v případě, že je doplním nebo vyžádám úpravu, vyhledává je v rámci své databáze, třídí dle kritérií, likviduje je pro opadnutí účelu zpracování nebo po odvolání mého souhlasu

Kontakt ve věci ochrany osobních údajů: ckma@ckma.cz.