Rozhovor: Jaký byl rok 2022 a co nás čeká v roce příštím

Ohlédnutí se za uplynulým rokem a výhled do roku nadcházejícího s předsedou České kryptoměnové asociace, Františkem Vinopalem

Co podle vás zajímavého přinesl rok 2022 v oblasti kryptoměn u nás i ve světě?

Při pohledu na mezinárodní scénu to byl spíše rok negativních informací. S přispěním medvědího trhu padlo několik světových služeb, ať už centralizovaných či kvazi decentralizovaných. První bych zmínil projekt Terra a jeho algoritmický stabelcoin UST, zánik dalších lending platforem a v závěru roku asi největší událost a to pád burzy FTX. I na těchto negativních událostech můžeme najít něco pozitivního. Ukazuje se, že regulace (rozumějme pravidla) je skutečně potřeba. Když někdo hospodaří se svěřenými prostředky, ať už jsou to fiatměny nebo kryptoměny, tak by měl mít jisté předpoklady a ty by měl někdo přezkoumat. To ale neznamená, že jsme pro regulaci kryptoměn, jako takových, ale pro regulaci těch obchodních modelů.

U nás doma, bohužel také negativní, to je stále probíhající vyšetřování týkající se projektu XIXOIO. Tam platí obdobně to, co jsem uvedl o regulaci obchodních modelů. U tohoto domácího případu je to ještě o to horší, že na to regulátor několikrát upozornil, jak ministerstvo financí, tak Česká národní banka. Existence regulace by zamezila, aby tato věc nabyla obřích rozměrů.

Naštěstí jsme v roce 2022 viděli na domácí scéně i pozitivní informace. Zrychlující se adopce kryptoměn ze strany institucionálních hráčů a vstup investičních skupin to krypto průmyslu i v České republice. Příkladem může být investiční skupina MITON, která kapitálově vstoupila do společností Coinmate nebo Confirmo. Je to investiční skupina, která budovala a buduje takové internetové projekty jako například Rohlík, Slevomat atp.

A co se událo zajímavého v uplynulém roce v ČKMA?

Naše asociace, sdružující primárně společnosti podnikající v krypto průmyslu, se zásadně otevřela pro veřejnost. Dnes se mohou stát našimi členy a podporovateli i příznivci – nadšenci pro krypto, kterým není jedno, jak to s regulacemi a možnými omezeními dopadne v naší republice. Za účele fundovaně zasáhnout to legislativních příprav, jsme rozjeli projekt lobbingu. Iniciovali jsme několik kulatých stolů se senátory a poslanci, abychom těmito akcemi edukovali veřejný sektor o kryptu. V rámci českého předsednictví EU jsme velmi úzce spolupracovali s ministerstvem financí při finalizaci připravované evropské regulace MiCA. V obecné rovině mohu říci, že všechny dílčí úkoly, které jsme si loni dali, jsme splnili.

 

Vraťme se ještě k otevírání se ČKMA směrem k širší veřejnosti. Jaká může být motivace pro jednotlivce – soukromou osobu, stát se členem?

Základní členství je pro nadšence do kryptoměn. Prostřednictvím asociace mohou i jednotlivci významně přispět k rozvoji prostředí kryptoměn. Dalším benefitem členství je možnost využít služeb našeho ombudsmana v případě kdy by potřebovali například řešit nějaký problém se směnárnou, která je členem asociace. V těchto případech se stává ombudsman takovým moderátorem případného sporu a náš člen má větší jistotu, že spor bude vyřešen zdárně. Dalšími zajímavými výhodami mohou být vstupy na různé akce a v neposlední řadě dostanou členové také informace, co se aktuálně děje ve světě kryptoměn. V neposlední řadě mají i základní členové možnost se obracet na asociaci s dotazy v případě, kdy mají například problémy s bankovními účty nebo řeší problematiku daní.

 

V hodnocení událostí loňského roku jste zmínil i pád burzy FTX. Máme se něčeho podobného bát i u nás v rámci ČR?

Obecně se něco takového vyloučit nedá. Ohledně našich členů jsem ale přesvědčen, že se něčeho takového, obávat nemusíme. Jejich obchodní modely jsou velmi konzervativní. Svěřené prostředky svých klientů, ať už fiatměny nebo kryptoměny mají kryté 1:1 a nijak s nimi dál neobchodují, nikam je neinvestují. Toto mohu říct za všechny směnárny, které jsou našimi certifikovanými členy. Všichni členové prošli certifikací, díky které máme celkem detailní přehled o jejich obchodních modelech.

Toto samozřejmě nemohu říci o všech hráčích na českém trhu. Například společnost CRYFIN a.s., což byla platforma pro úročení kryptoměnových zůstatků na účtech svých klientů, končí svoji činnost. Neznám pozadí a detailní informace, ale ukazuje se, že dohled nad společnostmi v tomto odvětví je potřeba. Tím nemyslím restrikce a zákazy, ale regulace coby mantinely a pravidla hry.

 

Když se teď podíváme trochu dopředu, tak co významného v oblasti krypto průmyslu očekáváte v roce 2023?

V první polovině letošního roku proběhne v České republice celá řada velkých konferencí, BTC Prague, ETH Prague a dalších doprovodných akcí. Tady musím opět zmínit legislativu spojenou s regulací kryptoměn, protože již v dubnu se očekává sválení dokumentu MiCA Evropským parlamentem. V souvislostí s tímto zásadním dokumentem EU se bude na úrovni států řešit, kdo bude v jednotlivých zemích regulátorem. Při rozhodování jaký orgán se stane tím regulátorem u nás, bude hrát ČKMA roli připomínkového místa a roli konzultační protistrany. Tento orgán bude certifikační autoritou podle MiCA a jeho přístup může mít zásadní vliv na to, zda Česká republika bude mít šanci stát se v EU významným krypto hubem nebo zda budou naši členové hledat v rámci EU jinou zemi, kde certifikaci získat.

Takže si držme palce, ať ČR vyrazí tím správným směrem a klima pro kryptobyznys je u nás vlídné.